Kurumsal Kimlik Tasarımı

Kurumsal kimlik firmanın iç ve dış dünyadan görünen yüzüdür.
İyi kurgulanmış kurumsal kimlik tüm müşterilerin, ve diğer firmaların
gözünde “size saygınlık” kazandıracaktır.

Kurumsal kimlik firmalarda ortaya çıkabilecek olan kimlik kargaşasını yok eder,
hem şirket içinde hem de şirket dışında duruşunu, davranışını, imajını temsil eden
kavram, yani şirketin kimliğidir.

Kurumsal kimlik oluşturma sürecinde firmalar kurumsal kimlik tasarımına özen göstermeli
hatta bunun için alanlarında uzman www.sedatgul.com gibi profesyonellerle çalışmalıdırlar.
Çünkü kurumsal kimlik bir nevi kurumun imzası görevini görecektir ve bir kez kullanılmaya
başlandıktan ve insanlar oluşturulan bu kurumsal kimlik ile firmaları kafalarında bağdaştırdıktan
sonra, firmalar için tekrar bir kurumsal kimlik oluşturmak çok zor ve zahmetli bir süreç olacaktır.

Kurumsal Kimlik’ Kavramı Neleri Kapsar?

Kurumsal kimliğin birçok ögesi vardır. Bunlardan kısaca bahsetmek gerekirse eğer; firmanın ürettiği
ürünler ve bu ürünlerin ambalajları, bina, ofis ya da şantiye alanları gibi firmaların içinde yer aldıkları
çevre, firmalara ait tabelalar ve diğer çeşitli yönlendirme araçları, firmalar tarafından düzenlenen sergiler,
fuayeler, fuarlar, firmaların kurum içinde ve dışında kullandıkları antetli kağıtlar, zarflar, dosyalar, firma
elemanlarına ait kartvizitler, bunların yanı sıra firma adına kesilmiş faturalar ve irsaliyelerle tahsilat
mektupları, firmaların verdiği sertifikalar, firmalar tarafından çıkarılan kurumsal yayınlar ve raporlar,
firmalara ait kataloglar, reklamlar veya broşürler, ayrıca firmaların eğer var ise bayrakları ya da ajanda,
takvim, bloknot gibi promosyon ürünleri firmanın kurumsal kimliğini oluşturan bazı ögeleridir.

“Tabii ki bunun yanında, firmaların web siteleri ya da farklı dijital tanıtım yöntemleri de kurumsal kimlik
çalışmalarının içinde yer alır.”

Teklif almak için benimle iletişime geçebilirsiniz.

Unutmayın, tasarım sizi hak ettiğiniz yere ulaştıracaktır.